#وقت_خداحافظی

رئیس تامین کنندگان دام زنده با اشاره به اینکه مشکلی در تولید دام نداریم، گفت: این درحالی است که قاچاق بی رویه دام از مرز‌های کشور منجر به کمبود دام زنده و افزایش قیمت گوشت در بازار شده است.

منصور پوریان رئیس شورای تامین دام کشور با اشاره بهرفع ممنوعیت صادرات دام زنده اظهار کرد: بسیاری از کارشناسان حوزه دام بر این باورند که قاچاق نتیجه ممنوعیت صادرات دام زنده است که باید هر چه سریع‌تر از سوی مسئولان ذی ربط آزاد شود.

وی افزود: با توجه به نوسان نرخ ارز در ماه‌های اخیر، ازدیاد تقاضا از سوی کشور‌های عربی موجب شد بخش قابل توجهی دام زنده به صورت غیر قانونی از مرز‌های کشور خارج شود که این امر بر کمبود دام در میادین و افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار دامن زد، درحالیکه رفع ممنوعیت صادرات دام در ازای تعرفه و واردات یک کیلو گوشت در ازای صادرات دو کیلو دام زنده می‌تواند در کنترل بازار بسیار موثر باشد.

پوریان با اشاره به اینکه نوسان نرخ ارز در ماه‌های اخیر بر گرانی تمامی کالا‌ها دامن زد، بیان کرد: بازار دام زنده و گوشت قرمز از نوسان نرخ ارز در ماه‌های اخیر بی نصیب نماند چرا که به دلیل جذابیت صادرات، بسیاری از قاچاقچیان اقدام به خروج غیرقانونی دام از مرز‌های کشور کردند.