#وقت_خداحافظی

علی اصغر ملکی

علی‎اصغر ملکی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی؛ واردات دام زنده را پیشنهاد کرد که پیگیری‌های صورت گرفته نشان می‌دهد ملکی پیشنهاد خود را با وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرده و این وزارتخانه از اقدامات اولیه در این زمینه خبر داده است.

در این رابطه ملکی گفت: در دو هفته اخیر قیمت گوشت گرم قرمز با رشد چشمگیر به کیلویی از ۶۴ هزار تومان تا ۶۶ هزار تومان برای واحدهای صنفی رسیده و واحدهای صنفی با احتساب سود قانونی ۱۰ درصدی، گوشت را در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهند.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی با بیان اینکه دلیل اصلی کمبود دام، قاچاق آن است، خاطرنشان کرد: برای کنترل بازار باید در وهله اول از قاچاق دام جلوگیری شود و در مرحله بعدی دام به کشور وارد شود که وزارت جهاد کشاورزی در جلسه‌ای از دریافت مجوزهای لازم برای واردات توسط شرکت پشتیبانی امور دام خبر داده است.